Neuman Systems Model (NSM)

Op de opleiding Verpleegkunde hebben we ons bezig gehouden met de vraag wat nu een basis kan zijn voor typisch christelijke zorgverlening. Belangrijk voor een christen is de overtuiging dat God de mens geschapen heeft als complete persoon, als mens.

Je hebt als verpleegkundige niet alleen te maken met het lichaam van de patiënt. Maar ook met de psychologische kant van de patiënt, de omgeving waarin hij of zij leeft, de leeftijd van de patiënt en ook met de zin en invulling die de patiënt aan zijn leven geeft. Het is van groot belang dat een patiënt, die misschien alleen maar een lichamelijk probleem heeft en die daarom plotseling opgenomen moet worden in het ziekenhuis, toch als een complete mens wordt benaderd.

De staf van Verpleegkunde heeft lang moeten zoeken naar een theorie/model dat gebruikt kan worden bij het opzetten van een onderwijsprogramma. Uiteindelijk kwam men terecht bij het Neuman Systems Model. Dit model past bij de christelijke uitgangspunten van de opleiding Verpleegkunde.

Betty Neuman

Het Neuman Systems Model (NSM) is ontwikkeld in 1970 door Betty Neuman. Het model traint de zorgverlener in de benadering van de patiënt als een mens met al zijn aspecten. Daarom is het ook belangrijk dat patiënten het gesprek over zichzelf, over het waarom van het ziek-zijn met de verpleegkundige kunnen voeren.

Preventie

Het doel van NSM is het vinden van balans. Volgens het model is preventie het middel om de balans te bereiken. Het NSM kent drie vormen van preventie: primair, secundair en tertiair. De primaire preventie gaat over het in stand houden van de gezondheid en het voorkomen van ziekte. Secundaire preventie heeft als doel de gezondheid te herstellen als die verstoord is. Tertiaire preventie volgt daarop en wil de gezondheid behouden tijdens de herstelfase.

Spiritualiteit

Het kenmerkende aan het Neuman Systems Model is dat een plaats is ingeruimd voor de spirituele variabele, de geloofskant of zingevingskant van de mens. Neuman vindt dat die kant in de verpleegkundige zorg moet worden meegenomen. Vanuit de christelijke levenswaarden vindt de opleiding Verpleegkunde van Viaa dat ook, te meer omdat die zingevingskant in de zorg vaak wordt verwaarloosd. Onderzoeken tonen dat aan. Naast de spirituele variabele hebben we dan nog de fysiologische variabele, de psychologische variabele, de ontwikkelingsbepaalde variabele en de sociaal-culturele variabele.