Samen in Beweging

In het project Samen in Beweging met kwetsbare inwoners werken verschillende partijen met en rondom inwoners in zes gemeenten samen aan participatie en inclusie van inwoners voor wie dit nu nog lastig is, zoals (kwetsbare) ouderen en mensen met chronische en/of psychosociale problemen.  De focus ligt daarbij op ‘in beweging komen’. Het gaat dan om beweging in letterlijke zin, als in meedoen aan (beweeg)activiteiten die in de woonomgeving worden georganiseerd, maar ook in sociale zin: in beweging komen door mensen te ontmoeten sociale contacten te gaan. Het concept Positieve Gezondheid is onderliggend in dit project.

Een speerpunt van Samen in Beweging is een integrale benadering en samenwerking tussen verschillende (beleids)domeinen, sociale professionals en inwoners. Samen in Beweging begeleidt daarom het invoeren en doorontwikkelen van Welzijn op Recept en andere activiteiten of interventies in de zes gemeenten met als doel inwoners ‘in beweging’ te krijgen. Dit proces wordt gemonitord door evaluatie- en effectonderzoek. Dit is zowel gericht op de opbrengst van Welzijn op Recept voor inwoners die hieraan deelnemen, als op het proces wat rondom de ontwikkeling van Welzijn op Recept per gemeente plaatsvind. Dit wordt begeleid door interviews en leerbijeenkomsten.


Partners: Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Agora (Wageningen Universiteit), GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD IJsselland en gemeenten Zwartewaterland, Steenwijkerland, Hardenberg, Kampen, Winterswijk en Oost-Gelre

Visual Samen in Beweging in De Krim