Tijdens de Pabo deeltijd

Tijdens de Pabo deeltijd werk je aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Door colleges te volgen en ervaringen te delen in je PPO-groep, doe je veel vakkennis op. Omdat je vanaf het begin van de opleiding stageloopt, kun je die kennis meteen toepassen in de praktijk. De opleiding duurt vier jaar.

Studiedagen

Bij deze deeltijdopleiding ben je één dag per week bij Hogeschool Viaa. Je bereidt de colleges thuis voor en volgt voornamelijk pedagogisch-didactische vakken. Alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt, komen aan bod. Daarnaast word je door je eigen PPO-docent ondersteund bij je persoonlijke en professionele vorming.

Stagedagen

Minimaal dertig tot veertig dagen per studiejaar loop je stage. Dat komt neer op ongeveer één dag per week. Je voert activiteiten uit op basis van leerdoelen en wordt steeds meer losgelaten. In overleg kun je stagelopen bij een school die ook je werkgever is.

Theorie en praktijk

Uitgangspunt van onze Pabo-opleiding deeltijd is dat theorie en praktijk elkaar versterken. Deze vragen staan centraal:

  • Hoe ontwerp en verzorg je up-to-date onderwijs?
  • Hoe leer je kinderen wie ze zijn en wat ze kunnen, nu en in de toekomst?
  • Hoe open je de wereld voor kinderen?

Wat wil je weten