Specialist Jonge Kind

Ben jij ook enthousiast over het werken met kleuters? En wil je hen ook graag stimuleren in hun ontwikkeling op een echte ‘kleutermanier’, dus al spelend? Het onderzoek van P. Leseman ( 2016) toont aan dat de leerkracht er toe doet. Leerkrachten die op de hoogte zijn de deze specifieke pedagogisch- didactische benadering van jonge kinderen, zorgen ervoor dat deze ontwikkeling ook echt tot stand komt. In het spel worden de ontwikkelingsgebieden in samenhang met elkaar aangeboden in een betekenisvol thema. Leerkrachtvaardigheden zoals kleine kring en coöperatief leren, zijn hierbij noodzakelijk. Nadat jij de post-hbo-opleiding ‘Specialist Jonge Kind’ hebt gevolgd, begrijp je waarom. Je weet met welk uitdagend en betekenisvol onderwijs het jonge brein zich ontwikkelt én hoe je je collega’s hierover enthousiasmeert.

Een lerend netwerk binnen je team maakt kennisoverdracht mogelijk. Dat doe je met een beargumenteerd onderwijsaanbod, een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind en ten slotte met vaardigheden om jouw team mee te nemen in verandertrajecten. Je durft ook, door theorie onderbouwd te verantwoorden waarom je bepaalde keuzes wel of niet maakt.

Over de opleiding

Wat je leert
Tijdens de opleiding ‘Specialist Jonge Kind’ leer je:

  • een beargumenteerd, rijk onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en toe te passen;
  • hoe je de 21e eeuwse vaardigheden, zoals zelfregulering kunt inzetten bij kleuters
  • welke pedagogisch-didactische benaderingen je in je aanbod kunt gebruiken;
  • de ontwikkeling van het jonge kind te observeren en te registeren met behulp van jouw kennis over ontwikkelingsleerlijnen, observatie- en signaleringstechnieken;
  • groepsoverzichten en -plannen te maken en hierbij het jonge kind en de ouders te betrekken (learning partners);
  • binnen je team een lerend netwerk op te zetten waarbinnen je kennis overdraagt en onderzoek en innovatie realiseert.

Doelgroep
De opleiding is met name gericht op leerkrachten van de groepen 1 en 2 van de basisschool, op leerkrachten die een stevige basis willen leggen voor het beoefenen van een middenmanagementfunctie zoals onderbouwcoördinator, of graag jonge kind specialist willen worden op hun school. Ook leerkrachten die net de Pabo afgerond hebben en verder willen groeien zijn welkom, net als mensen die vanuit de bovenbouw in de onderbouw worden geplaatst en hierin thuis  willen raken.

Werkvormen
De cursus ‘Specialist Jonge Kind’ biedt naast theorie, veel mogelijkheden om te oefenen in de praktijk. Je doet onderzoek, werkt samen met je medecursisten, debatteert, en je zoekt de dialoog. Dat doe je individueel op locatie, maar ook buiten de contacturen om in leerteams. Je eigen casuïstiek en die van je medecursisten, vormt hierbij de basis. Jullie dagen jezelf en elkaar constant uit tot zelfreflectie. Via een presentatie deel je de resultaten van je onderzoek met de andere cursisten.

Thema’s bijeenkomsten
Tijdens de opleiding ‘Specialist Jonge Kind’ komt een aantal vaste thema’s aan bod. In het verlengde hiervan, kies je samen met je leerteam een thema uit de actualiteit waarin je je gaat verdiepen. Dit ga je gezamenlijk aanbieden aan de rest van de groep met gepaste werkvormen.

Studieduur en -belasting
De opleiding ‘Specialist Jonge Kind’ rond je in anderhalf jaar af. De totale studiebelasting is 350 uur. Ongeveer 2 uur daarvan investeer je in de intake en assessments. 48 uur aan docentcontacturen, 100 aan literatuurstudie en 200 aan praktijkuren (opdrachten in de beroepspraktijk en werken in leerteams). Reken erop dat je gemiddeld 8 uur per week besteedt aan de opleiding.

Data en lestijden
De bijeenkomsten van de cursus vinden plaats op woensdag van 14:00-21:00 uur in het gebouw van Viaa. We nodigen je uit om in ons restaurant een maaltijd te eten. In 2019 heten we je graag welkom op: 11 september, 16 oktober en 27 november. In 2020 ben je welkom op: 22 januari, 4 maart, 27 mei, 16 september en 25 november.

Kosten
Voor de opleiding ‘Specialist Jonge Kind’ betaal je €2.249,00 (per deelnemer). Materialen, koffie/thee, maaltijden, diploma en inschrijving in het Abituriënregister zijn hierbij inbegrepen.

Certificering
Na afronding van de opleiding, krijg je van het CIPION het diploma Post HBO Nederland. Daarnaast word je ingeschreven in het Abituriënregister.

Docenten
De opleiding ‘Specialist Jonge Kind’ wordt gegeven door Truus Visser. Naast docent en onderwijsadviseur van de Educatieve Academie, is Truus al vijftien jaar adviseur voor de onderbouw. Truus heeft veel ervaring met lesgeven in de onderbouw van de basisschool. Het maken van een koppeling van theorie naar praktijk is voor haar dan ook een vanzelfsprekendheid. Truus verzorgt veel nascholingscursussen en -opleidingen, waaronder ‘Specialist Jonge Kind’.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden en intake
Wil je je aanmelden voor de post-hbo-opleiding Specialist Jonge Kind? Stuur dan een mailtje met daarin jouw naam en de naam en het adres van de school waar je werkt naar het secretariaat nascholing. Na je aanmelding belt een docent je om een intake in te plannen. Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem gerust contact op met Truus Visser. Zij helpt je graag verder.

NB De opleiding Specialist Jonge Kind is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is gevalideerd door het registerleraar. Er is geen lerarenbeurs aan verbonden, maar er is wel compensatie mogelijk als je werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt. Zo mag je je uitgaven aan studie (denk aan lesgeld, aanschaf van boeken, vakliteratuur en een laptop) die boven de drempel van € 500,00 uitkomen, bij je belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  €2.000,00 betaal je na aftrek netto €1.370 (als je in de belastingschijf van 42 procent valt). Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst.

Meer informatie