Viaa kunst

Viaa kunst, de kunstcommissie van Hogeschool Viaa, organiseert regelmatig exposities in het gebouw. Uit zo’n expositie wordt een werk aangekocht. Zo is er inmiddels een aanzienlijke collectie ontstaan van werken die hoop, wanhoop, vertrouwen, uitzien, verbinden, verwonderen, de schepping en de zondeval verbeelden.

 

Waarom kunst?

Kunst is niet altijd makkelijk te begrijpen. Net zoals je soms moeite moet doen om iemand anders beter te leren kennen, zo heb je ook tijd en aandacht nodig om een kunstwerk echt te zien.

Niet iedereen krijgt van jongs af aan een culturele en kunstzinnige opvoeding mee en ontwikkelt daarmee een antenne voor een wereld van verbeelding. En waarom zou je dat willen ontwikkelen, als je niet ziet waarom?

De creatieve wereld van verbeelding kan je helpen om je wereldbeeld te verruimen, om je in te leven in de ander, om zelfstandig te denken en om nieuwe werelden te ontdekken. Juist Hogeschool Viaa is een hogeschool met sociale opleidingen die studenten en medewerkers met een empathisch vermogen aantrekt. Studenten volgen hier opleidingen die de samenleving helpen opbouwen en komen daardoor ook in contact met de sociale problemen in de samenleving. Waar de opleiding cognitieve kennis aanbiedt en tools om taal te geven aan de betekenis ervan voor de samenleving, reiken de kunstwerken uit de collectie een beeldtaal aan die een nieuwe wereld ontsluit.

Waarom kunst op Viaa?

Hogeschool Viaa heeft een kunstcollectie van zo’n tachtig werken, van abstract tot figuratief en van een jakobsladder tot een kraai van landbouwplastic. Maar die zijn niet zomaar in een paar jaar gekocht. Sinds de jaren 80 heeft Hogeschool Viaa geld vrijgemaakt om ieder jaar kunstwerken aan te kopen uit exposities die in het gebouw georganiseerd werden. Dat een van oorsprong gereformeerde hogeschool zo’n kunstcollectie heeft, is best bijzonder. Kunst werd in de gereformeerde traditie nog weleens als ijdel vertoon en geldverspilling gezien, maar inmiddels komt er steeds meer waardering voor. Desondanks zitten ook in deze kunstcollectie best wat kunstwerken die kunnen confronteren en vragen oproepen en die sommigen liever kwijt dan rijk zijn. Toch heeft de kunstcommissie ervoor gekozen om alle werken een plek te geven. Zoals de Bijbel soms onbegrijpelijke en lastige teksten bevat, zo is de kunstcollectie ook niet altijd aantrekkelijk voor iedereen.

De kunstcollectie is onder handen genomen door Daisy Ranoe. Zij heeft ieder kunstwerk een mooie plek in de school gegeven, zodat ieder kunstwerk tot zijn recht komt. Bekijk hier de site van Daisy Ranoe.

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de verschillende kunstenaars die in Hogeschool Viaa hun kunst laten zien.

Kunstenaars