Boekpresentatie Kunst in leren 10 april 2019

Op woensdag 10 april vindt de presentatie plaats van het boek Kunst in Leren. In dit praktijkboek wordt de lezer meegenomen in een boeiend leerproces. Het boek geeft een levendige weergave van het onderzoek in de onderwijspraktijk om creativiteit, talenten en persoonlijk meesterschap van kinderen tot zijn recht te laten komen.

Biesta

Het boek Kunst in Leren wil aan een duidelijke pedagogische oproep recht doen namelijk:

“In kinderen en jongeren het verlangen wekken om op volwassen wijze in deze wereld te willen zijn.” (Biesta).

Ludie Gootjes, projectleider vanuit Viaa over het project Kunst in leren: “We zijn met elkaar op zoek gegaan naar actuele vormen en manieren voor authentiek kunstonderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de leefwereld van kinderen, dat verbinding maakt met inspirerende kunstpraktijken en met actuele thema’s en werkvormen”. En een manier van lesgeven vanuit de kunstvakken die gericht is op talentontwikkeling en persoonsvorming”.

Het ontwerpmodel voor authentiek kunstonderwijs van Emiel Heijnen wordt in het boek gebruikt als middel om dit onderwijs vorm te geven.

Programma

Tijdens het programma zullen Ludie Gootjes vanuit Hogeschool Viaa en Arco van Diggele directeur van SBO het Speelwerk en coördinator kunst en cultuuronderwijs van Florion vertellen over de ervaringen die het project Kunst in Leren heeft opgeleverd voor leerkrachten, studenten, leerlingen en kunstenaars.

Bijwonen?

Wilt u bij de presentatie van het boek zijn? Meld u dan aan via het mailadres onderzoek@viaa.nl

Programma

15.30 – 15.45 Inloop, koffie/thee, ontmoeting

15.45 – 15.50 Welkom vanuit Viaa en lectoraat

15.50 – 16.00 uur Ludie Gootjes (projectleider) over het programma

16.00 – 16.30 uur Ervaringen vanuit het project “Welkom aan vluchtelingen” Arco van Diggele (SBO) en iemand vanuit de kunstwereld.

16.30 – 16.45 uur Boekpresentatie/overhandiging

16.45 – 17.55 uur Informele ontmoeting

18.00 – 19.00 uur
Omdat het Open dag is bij Viaa, is het mogelijk deel te nemen aan een maaltijd.

19.00 – 19.45 uur Workshop ‘Kunst in Leren’ voor alumni en andere genodigden. Daar doen we ongeveer hetzelfde programma als beschreven onder Ervaringen vanuit het project

Wilt u het boek Kunst in leren bestellen?

Bestel hier het boek 'Kunst in leren'