Congres 15 april 2020 trekt historische lijnen over visie op en leiderschap in onderwijs en raakt aan thema Middenschool, 10-14 onderwijs

Op 15 april 2020 vindt het afstudeercongres Reisleiders in Onderwijs plaats bij Hogeschool Viaa. Vanuit een persoonlijke visie op onderwijs hebben velen richting gegeven aan de ontwikkeling van onderwijs in Nederland: schoolleiders en bestuurders vanuit onderwijsorganisaties als overheden (wethouders, gedeputeerden, ministers). Tijdens dit congres wordt door prof. drs. Dolf van Veen en drs. Eppo Bruins tijd genomen voor reflectie op de wijze waarop deze persoonlijke visie van hen vorm heeft gekregen, krijgt of zou moeten krijgen in hun leiderschap in de onderwijspraktijk. Zij benaderen het thema vanuit hun eigen perspectief: aan bod komen de gang van zaken rond de middenschool (jaren ’80), de huidige ontwikkeling van tienerscholen en het perspectief op de toekomst.

Dr. J.A. Jos van Kemenade

Op woensdag 19 februari jl. overleed prof. dr. Jos van Kemenade, minsister van Staat, oud-minister van Onderwijs. Enkele weken voor zijn overlijden is hij geïnterviewd met het oog op zijn bijdrage aan het congres. Hij gaat in dit interview in op zijn visie op onderwijs en leiderschap in onderwijs. De familie van de heer Van Kemenade heeft ingestemd met het vertonen van delen uit het interview.

Als minister van onderwijs (1973-1977 en 1981-1982) schreef Van Kemenade tijdens zijn eerste bewindsperiode de regeringsnota ‘Contouren van een toekomstig onderwijsbestel’ die in 1975 ter discussie aan het parlement werd aangeboden. Hierin presenteerde hij een integrale visie op het onderwijs met de bedoeling een discussie over de toekomst van het Nederlandse onderwijs op gang te brengen. Het debat over de kansen op een emancipatorische middenschool werd daarin met name gevoerd.

10-14 onderwijs

In de verbinding van verleden naar het reisleiderschap van vandaag zal dr. Eppo Bruins, woordvoerder Onderwijs in de Tweede Kamer voor de Christen Unie, een lezing verzorgen over de kansengelijkheid in het onderwijs vanuit de passage in het regeerakkoord rondom de overgang PO-VO en de experimentele ruimte daarin om toekomstbestendig onderwijs te creëren.

Prof. Drs. Dolf van Veen, Buitengewoon hoofddocent Passend onderwijs en jeugdhulp (Hogeschool Windesheim), bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Nottingham en hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg bespreekt de kansen van inclusiever onderwijs met kansengelijkheid voor iedere leerling en ieder kind. Hoe inclusief zou het onderwijs in Nederland echter kunnen zijn? Dolf van Veen neemt ons graag een stukje mee in het schetsen van een toekomstbeeld met mogelijkheden en kansen daarvoor.

Tijdens het congres zal een accent liggen bij de ontwikkeling van 10 – 14 onderwijs (bekend onder de noemer Juniorcollege). Daarnaast worden de inleiders bevraagd op onder meer de volgende vragen: Wat is hun visie op onderwijs? Hoe beleefden/beleven zij hun missie in de context van hun tijd? Wat waren/zijn hun idealen en welke waarden waren daarin aanwezig? Hoe hebben ze leiderschap getoond om die visie met lef koers te geven?

Afstudeerpresentaties

Naast bovenstaande sprekers zullen de afstuderende studenten van de Master Educational Leadership hun onderzoeken presenteren die allen op het thema ‘leiderschap in het onderwijs’ aansluiten. In een afsluitende interactieve sessie wordt een gesprek gevoerd over de bedoeling van onderwijs.

Praktische zaken

Tijdstip:                Het programma start om 13.30 u.
(inloop vanaf 13.00u). De middag wordt afgesloten om 16.30 uur.

Kosten:                 De toegang voor dit congres is gratis.
Aanmelden:         Aanmelden is verplicht en mogelijk via de website www.pentanova.nl/reisleidersinonderwijsland
Deelnemers:        Het congres is bedoeld voor professionals in het onderwijs die geïnteresseerd zijn in de thema’s ‘visie op onderwijs’, ‘leiderschap in onderwijs’ en het ‘10-14 onderwijs’.

Het dagvoorzitterschap van dit congres is in handen van dr. Schelte Beltman.

Klik hier om aan te melden voor dit congres