Ingrid Paalman-Dijkenga nieuwe lector lectoraat Goede Onderwijspraktijken

Vanaf het studiejaar 2019-2020 wordt Ingrid Paalman–Dijkenga de nieuwe lector voor het lectoraat Goede Onderwijspraktijken van Hogeschool Viaa.
Ingrid werkte de afgelopen negen jaar voor Hogeschool Windesheim o.a. in de rol van docent voor de Master Learning en Innovation waar zij begeleiding bood aan studenten en docenten rondom het afsluitend examen en daarnaast gaf zij leiding aan de lerarenopleiding basisonderwijs op de locaties in Almere en Zwolle waar zij met het werkveld, studenten en collega’s het Teachers College is gestart.

Gezamenlijk invulling geven aan de stem van de lerende

Ingrid Paalman: “Bij alles wat ik doe ga ik voor het leren van de leerling en de leerkracht. Het is belangrijk om te luisteren, te leren van hetgeen je hoort en dan te gaan leiden. Vaak gaan we ‘gelijk’ aan de slag zonder dat we de vraag achter de vraag goed hebben verkend. Belangrijk is dus om gezamenlijk invulling te geven aan de stem van de lerende. Dit kan alleen als we met elkaar samenwerken rondom onze ambities: optimaliseren van het leren en leven van het kind in de samenleving. Ik laat me graag uitnodigen voor een kopje koffie en een goed gesprek over leren en het ‘hoe-dan’ ervan. Daarnaast houd ik ervan om buiten de geijkte paden te werken aan vraagstukken, het liefst op een zo creatief mogelijke manier. Ik kijk ernaar uit om bij Viaa te gaan starten en een ieder te ontmoeten.”

Op volle sterkte

Directeur Educatieve Academie Wilfred de Vries: “Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken is nu weer op volle sterkte. We gaan met veel enthousiasme verder op de ingeslagen weg en hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking met Ingrid. We wensen haar veel plezier, inspiratie en een  intensieve samenwerking toe met het werkveld in haar nieuwe baan op Hogeschool Viaa”.

Lees meer over het lectoraat Goede Onderwijspraktijken