Nieuwe lector Ingrid Paalman roept onderwijsprofessionals op om te luisteren, te leren en de lerende te leiden.

De stem van de lerende wordt zichtbaar door het luisteren, het leren en het leiden van de lerende. Over deze thema’s sprak Ingrid Paalman-Dijkenga, lector Goede Onderwijspraktijken van Hogeschool Viaa vandaag tijdens de lectorale rede. Vorige week promoveerde Paalman op het thema ‘Leiderschap voor leren’ in Engeland.

Paalman roept op om situaties te creëren die persoonlijk, authentiek en gericht zijn op levenswaardig leren en die altijd uitgaan van de relatie die de leider voor leren heeft met de lerenden. Het is voor de leider voor leren de taak om de juiste rol op te pakken in de praktijk.

“Overal in Nederland en in de wereld hebben mensen zich gecommitteerd om kinderen, jongeren en volwassenen: de lerende, te begeleiden in het leerproces. Lerenden verdienen van de leider voor leren de ruimte, de tijd, het luisterende oor, het oog dat ziet en vooral het hart dat voor hen klopt. Als lectoraat Goede Onderwijspraktijken willen we een bijdrage leveren door middel van onderzoek in de praktijk aan het zichtbaar maken van die stem van de lerende en de leider van leren” aldus Paalman.

Paalman ontwikkelde daarvoor een model. Dit model van werken vanuit leiderschap voor leren wil aankomend beroepsprofessionals aanmoedigen om bewust en systemisch te werken aan hun eigen persoonlijk professioneel profiel. Het biedt handvatten om de onderwijsleersituatie continue vanuit leren en ontwikkelen te benaderen met oog voor de lerende mens.

Uit het onderzoek van Paalman (2019) blijkt dat een systematische aanpak, met behulp van de vijf leiderschapsaspecten en de kernaspecten van de stem van de lerende (eigenwaarde, betrokkenheid, doelbewustzijn) het dieper nadenken over professionele ontwikkeling bevordert zowel in werkveld als opleiding.

Vragen en contact?

Wil je in contact komen met het lectoraat? Doorpraten n.a.v. de lectorale rede? En die kop koffie waartoe Ingrid opriep komen halen? Reageer dan naar onderzoek@viaa.nl of via i.paalman@viaa.nl

Download hieronder de lectorale rede ‘De stem van de lerende zichtbaar maken’ door Ingrid Paalman-Dijkenga en het lectoraat Goede Onderwijspraktijken.

Lectoraat Goede Onderwijspraktijken