Na de opleiding Social Work

Bij de hbo-opleiding Social Work van Hogeschool Viaa word je breed opgeleid. Hoewel je een profiel kiest, kun je op allerlei plekken aan de slag. In de jeugdhulp, pleegzorg, de gevangenis of een sociaal wijkteam bijvoorbeeld, maar ook bij een welzijnsorganisatie, verslavingskliniek of psychiatrische instelling.

Beroepen Social Work

In de praktijk kun je na de opleiding Social Work allerlei functies vervullen:

  • Jongerenwerker
  • GGZ-agoog
  • Groepsleider
  • Hulpverlener
  • Welzijnswerker
  • Maatschappelijk werker
  • Jeugdreclasseerder

Na Social Work doorleren?

Het is ook mogelijk om na de opleiding Social Work door te leren. Zo kun je aan de universiteit een master Social Work, Pedagogiek of Psychologie volgen.

Vraag de voltijdbrochure aan

Wat wil je weten?