Na de opleiding Theologie deeltijd

Na de opleiding Theologie kun je op allerlei plekken aan de slag. In de kerk, op een school, in de gevangenis of bij een verpleeghuis bijvoorbeeld. Overal speelt het geloof een andere rol. Dat maakt het werkveld breed, maar bovenal heel divers. Waar je ook terecht komt, na de opleiding Theologie weet je hoe je van betekenis kunt zijn.

Theologie deeltijd in de praktijk

Dit zijn functies die je kunt vervullen na de opleiding hbo Theologie:

  • Pastoraal werker
  • Evangelisch voorganger
  • Jeugdwerker
  • Beleidsmaker
  • Missionair werker
  • Geestelijk verzorger
  • Docent godsdienst en levensbeschouwing
  • Aalmoezenier
  • Levenscoach
  • Ritueelbegeleider

Na hbo Theologie deeltijd doorleren?

Wil je na de opleiding hbo Theologie deeltijd doorleren? In twee jaar kun je je diploma voor tweedegraads Godsdienstleraar halen. In die twee jaar ligt het accent op stages in het onderwijs en didactische verdieping.

Vraag de brochure van de opleiding Theologie deeltijd aan

Wat wil je weten?