Social Work

Misschien heb je al een baan en wil je je meer verdiepen of misschien wil je je omscholen naar Social Work. Of je wilt de studie oppakken naast een gezin of andere drukke werkzaamheden. Welke reden je ook hebt om in deeltijd te gaan studeren, het vraagt om een flinke inspanning.

In deeltijd studeren betekent veel zelfstudie. De colleges zijn zogenaamde ‘responsiecolleges’. Je bereidt de leerstof thuis alvast voor en doet actief mee in de lessen. De colleges staan in het teken van verdieping, verbreding en toepassing van de theorie. Je kunt vragen stellen aan je docent en medestudenten en er is ruimte voor reflectie en voor het uitwerken van groepsopdrachten.

Bij Hogeschool Viaa willen we je de beste begeleiding bieden. En omdat we een relatief kleinschalige hogeschool zijn, zijn we daar ook toe in staat.

Verschillen met voltijd

De deeltijdopleiding Social Work aan Viaa heeft dezelfde inhoud en opbouw als de voltijdvariant. Met een paar verschillen. Zo heb je minder contacturen op school, en zijn er verschillen in de praktijkbeoefening. In jaar twee, drie en in de eerste helft van het vierde jaar loop je twee dagen in de week stage. Je colleges en contactmomenten worden aangeboden op één vaste dag per week. In de propedeuse en het derde jaar heb je colleges op woensdag. En in het tweede en vierde jaar zijn er colleges op dinsdag.

Keuze uit drie profielen

Voor 2017 maakte je na je vooropleiding direct een keuze tussen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). Maar de maatschappij verandert, het sociaal werk verandert en wij veranderen mee. Er is nu één opleiding Social Work, waarbij je halverwege het tweede jaar de keuze maakt uit drie profielen.

• Social Work in Welzijn en samenleving
Dit profiel is erop gericht om mensen met uiteenlopende problemen te begeleiden. Denk aan psychische problemen of gezinsproblemen of problemen in de wijk.
• Social Work in de Zorg
In dit profiel ligt het accent op begeleiding van mensen in de psychiatrie, gehandicaptenzorg, ouderen- en jeugdzorg.
• Social Work in de Jeugdzorg
Binnen dit profiel ligt de focus op de zorg voor kinderen en jeugdigen en hun omgeving.

Tijdens je opleiding

De opleiding Social Work in deeltijd duurt vier jaar.

Jaar 1: De propedeuse

Het eerste jaar draait om basiskennis met vakken zoals cultuur, filosofie, sociologie en psychologie.

Jaar 2 en 3: De hoofdfase

Jaar twee en drie zijn gericht op het verder uitbreiden en verdiepen van de basiskennis en vaardigheden; algemeen en binnen het profiel dat jouw voorkeur heeft. Deze jaren is er veel aandacht voor praktijkvaardigheden. Je loopt twee dagen in de week stage en doet daarnaast onderzoek dat bijdraagt aan de praktijk.

Jaar 4: Professionaliseren en afstuderen

In het vierde jaar start je met een minor waarmee je je kennis of competenties verbreedt of waarmee je je juist specialiseert. In de tweede helft van het jaar richt je je op je eigen professionalisering door keuzemodules en werk je aan je eindproduct. Daarin wordt de verbinding van kennis, houding en vaardigheden zichtbaar.

Download de deeltijdfolder

Na je opleiding

Wat kun je met de opleiding?

Met de bacheloropleiding Social Work van Hogeschool Viaa kun je je breed oriënteren. Studenten Social Work komen in veel verschillende functies terecht. Jongerenwerker, hulpverlener, welzijnswerker, maatschappelijk werker, of een andere functie die vraagt om een sociaal hart.

Ook zijn de organisaties waar onze studenten terecht komen heel divers. Denk bijvoorbeeld aan scholen, welzijnsorganisaties, het Leger des Heils, vluchtelingenwerk, de gevangenis, de psychiatrie of de gehandicaptenzorg.

Wat is de kans op een baan?

Tot voor kort was het best lastig om snel een baan te vinden als social worker, maar de markt trekt aan. De verwachting is dat in 2018 de werkgelegenheid sterk toeneemt. We horen nu al van veel studenten dat ze bijvoorbeeld direct bij hun stagebedrijf aan de slag kunnen. Goed nieuws dus!

Praktische informatie

De instroommogelijkheden

Om de opleiding Social Work te kunnen volgen, moet je over een havo- of vwo-diploma beschikken, of een mbo-opleiding op niveau 4 hebben afgerond. Voldoe je niet aan deze toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je het toelatingsexamen doen.

Lees meer over het toelatingsexamen

Brugmodule mbo-hbo

Ben je in het bezit van een mbo-diploma? Om de overstap van het mbo naar het hbo zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden we de brugmodule mbo-hbo aan.

Lees meer over de brugmodule Social Work

Heb je nog vragen?

Wil je meer weten over de deeltijdopleiding Social Work? Neem dan contact op met Gea Karbo of Jaap Roose.

Meer informatie