Drie profielen bij Social Work deeltijd

Bij de opleiding Social Work deeltijd word je breed opgeleid. Halverwege het tweede jaar kies je een profiel, zodat je je kunt specialiseren in de richting die je het meest aanspreekt. Er zijn drie profielen bij Social Work.

Welzijn en samenleving

Het profiel Welzijn en samenleving past bij jou als je van afwisseling houdt. In nauwe samenwerking met anderen begeleid je mensen met uiteenlopende problemen. Denk aan psychische problemen, een verslaving of schulden. Of aan gezinsproblemen, problemen in de wijk of onveilige situaties voor kinderen of jongeren. In de praktijk spelen er meestal meerdere zaken tegelijkertijd.

Zorg

Wil je werken met mensen die afhankelijk zijn van dagelijkse (langdurige) begeleiding, ondersteuning en hulpverlening? Dan past het profiel Zorg bij jou. In dit profiel ligt het accent op de begeleiding van mensen in de psychiatrie, mensen met een beperking en ouderen. Bij dit profiel is het mogelijk om te kiezen voor de afstudeerrichting GGZ-agoog.

Jeugd

Heb je interesse in het opvoeden van kinderen en jongeren? Wil je ouders helpen in het aanbieden van een uitdagend pedagogisch klimaat? Of wil je zelf kinderen of jongeren met een specifieke opvoedvraag ondersteunen? Dan is werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming iets voor jou. Je krijgt te maken met een breed scala aan problemen: van lichte gedragsproblemen tot ernstige zaken als kindermishandeling. Binnen het basisprofiel Jeugd word je opgeleid tot een deskundige professional in de jeugdhulp. Wanneer je dit profiel hebt afgerond, kun je je registreren bij het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector: het SKJ.

Vraag de deeltijdbrochure aan

Wat wil je weten?